Pomoc Prawna dla Cudzoziemców

Specjalizacja

Opieka Prawna PIAST Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oferuje usługi prawne dla cudzoziemców, w tym zwłaszcza
obywateli Ukrainy.

Doradztwo prawne

we wszystkich kwestiach związanych z pobytem, pracą i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce

Zakładanie firm

oraz rejestrowanie w Polsce firm już istniejących (w tym zapewnienie adresu dla siedziby)

Obrona

w sprawach karnych na terytorium Polski

Prowadzenie postępowań

w sprawach deportacyjnych

w sprawach usuwania zakazu powrotu na terytorium Polski

w sprawach odmowy wjazdu na terytorium Polski

w sprawach usuwania danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany i Systemu Informacyjnego Schengen

Posługujemy się językiem polskim, a mailowo również językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Siedziba naszej firmy mieści się w Opolu przy ul. Waryńskiego 2, jednak sprawy załatwiamy także na odległość - wtedy kontakt następuje przez telefon bądź email.

Kontakt:
Opieka Prawna PIAST Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole

e-mail (język polski, rosyjski, ukraiński):
kontakt@interlaw.opole.pl
telefon (język polski):
+ 48 604 25 90 10